Oktober 2021 - Juni 2022 | Projekt - Phänomen BRN / Fenomén BRN

von Ulla Wacker

Mit dem Projekt wollen wir die letzten mehr als 30 Jahre der Entwicklung dieses Stadtteils (war zu DDR-Zeiten zum Abriss vorgesehen) mit besonderem Fokus auf die BRN und das Museum in Form einer 2-sprachigen (DE/CZ) Broschüre sowie einer 2-sprachigen Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich machen, einschließlich ihrer Präsentation beiderseits der Grenze.

Das Regionalmuseum in Děčín hat eine längere Geschichte als das BRN-Museum und deckt ein größeres Gebiet ab (Filialen in Rumburk + Varnsdorf). Die Geschichte, die Ausrichtung, die Sammlungen und die Exponate dieses Museums / dieser Museen sind jedoch nur einem kleinen Kreis von Menschen auf der DE-Seite bekannt. Das Museum hat eine große Besonderheit: es ist spezialisiert auf die Geschichte der Schifffahrt entlang der gesamten Elbe. Es verfügt über eine der größten Bibliotheken zur Schifffahrt auf der Elbe (u.a. Fotoarchiv von Schiffen, alte Wasserkarten, Konstruktionszeichnungen, historische Realien etc.) Im Rahmen des (Spiegel-) Projekts wollen wir daher dem CZ/DE-Publikum die ganze Arbeitsbreite dieses Museums vorstellen, mit besonderem Fokus auf die Geschichte der Schifffahrt zwischen Děčín und Dresden. Das Ergebnis des Projekts wird auch in diesem Falle eine 2-sprachige (DE/CZ) Broschüre und eine 2-sprachige (DE/CZ) Ausstellung sein, die ebenfalls beiderseits der Grenze präsentiert werden.

Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

 

V EEL máme pestrou muzeální krajinu. Na druhé straně víme často jen velice málo o druhé straně a spousta zajímavých detailů zůstává skryta. Projektem hodláme přispět k „odhalování“ EEL jako společného kulturního prostoru.

V Drážďanské čtvrti Neustadt provozuje DE-partner Muzeum BRN (Bunte Republik Neustadt/Pestrá republika Neustadt), které je zaměřeno na dějiny této čtvrti. BRN je v DE známa hlavně jako oblíbený pouliční festival, který vznikl z kvasu 90. let 20. st. Muzeum má ale širší záběr – dokumentuje proměny/dění této čtvrti z pohledu kulturního (nejen festival), historického (místní dějiny), turistického (turistické trasy, kameny zmizelých) či architektonického.

Projektem hodláme zpřístupnit veřejnosti především posledních více jak 30 let vývoje této čtvrti (za dob DDR byla určena k likvidaci), se specifickým zaměřením na BRN/Muzeum BRN, a to formou 2-jazyčné (DE/CZ) brožury a 2-jazyčné výstavy, včetně jejich prezentace na obou stranách hranice.

Oblastní muzeum v Děčíně má delší historii než Muzeum BRN a pokrývá také větší území (pobočky v Rumburku + Varnsdorfu). Nicméně historie, zaměření, sbírkové fondy a expozice tohoto muzea/muzeí jsou na DE-straně známy jen úzkému okruhu lidí. A přitom má toto muzeum jedno velké specifikum: je specializované na historii lodní dopravy po celém toku Labe. Proto také muzeum disponuje jednou z největších knihoven o plavbě na Labi (vč. fotoarchivu plavidel, starých vodních map, konstrukčních nákresů,  dobových reálií atd.). V rámci (zrcadlového) projektu hodláme proto představit CZ/DE- publiku celou šíři zaměření tohoto muzea, specificky pak dějiny lodní dopravy mezi Děčínem a Drážďanami. Výstupem projektu bude i v tomto případě 2-jazyčná (DE/CZ) brožura a 2-jazyčná (DE/CZ) výstava, které budou takéž prezentovány na obou stranách hranice.  

Projekt je financován s podporou Evropské unie.

 

    

Zurück

Neustadtblogs in the Mix

30.05.2023 15:15 von Anton Launer

Welt der DDR wird versteigert

30.05.2023 10:00 von Anton Launer

Die Falk-Töpfer-Show ist wieder da

30.05.2023 9:00 von Jakub Gawlik

Drei Tage Gratis-Festival