Juli 2021 - Juni 2022 | Projekt - Blickwinkel / Úhel Pohledu

von Ulla Wacker

Gleichzeitig wird auch unsere Webseite www.blickwinkel-dresden.de mehrsprachig (DE/CZ/EN) überarbeitet, inhaltlich aktualisiert und technisch verbessert werden. Diese Anpassungen konzentrieren sich auf die inhaltliche und visuelle Erarbeitung des Rundgangs sowie die Umsetzung der APP innerhalb der technischen Plattform. Die neuen Präsentationsmöglichketen (APP, Web) sollen helfen, das Angebot für einen größeren Nutzerkreis sichtbar zu machen.

Durch das Regionale Museum in Děčín werden in einem Spiegelprojekt inhaltlich vergleichbare Maßnahmen (wie APP-basierte Besichtigungsrunden, neu aufgelegte sowie mehrsprachige Webseite, grenzüberschreitende Öffentlichkeitsarbeit) umgesetzt. Diese verfolgen dasselbe Ziel - die gemeinsamen (grenz-)übergreifenden Themen den DE/CZ-Besuchern in beiden Sprachen sowie in attraktiver Form zu präsentieren.

Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

 

Na obou stranách hranice máme velice bohatou a pestrou muzeální krajinu, která je mnohdy kulturně, historicky a obsahově velice úzce provázána. Na druhé straně víme často jen velice málo o druhé straně a spousta zajímavých detailů zůstává skryta. Projektem hodláme přispět k „odhalování“ euroregionu jako společného a živého kulturního prostoru.

Dojde k nové, moderní a obsahově vylepšené prezentaci „Zážitkové trasy Äußere Neustadt“ pomocí vícejazyčné aplikace (DE/CZ/EN) pro návštěvníky. Zážitková trasa sestává z několika zastavení, díky kterým získáte náhled do bohatých kulturních a stavebních dějin drážďanské čtvrti Vnější Nové město – do skrytých, kreativně utvářených oáz a zadních dvorků, ale také do míst specificky propojených s Českem, jako je Böhmische Straße, ve které se pravděpodobně od roku 1765 usídlovali čeští zahrádkáři

Současně dojde k vícejazyčnému přepracování (DE/CZ/EN), obsahové aktualizaci a technickému vylepšení příslušné webové stránky www.blickwinkel-dresden.de. Tyto úpravy se zaměřují na obsahovou a vizuální podobu prohlídkové trasy a na zakomponování aplikace do technické platformy. Nové prezentační možnosti (aplikace, web) napomohou taktéž ke zpřístupnění nabídky většímu okruhu uživatelů.

Oblastní muzeum Děčín realizuje zrcadlový projekt s obdobným obsahem (návštěvní okruhy s využitím aplikace, aktualizace a vícejazyčnost internetových stránek, přeshraniční publicita) a zaměřením – prezentovat DE/CZ-návštěvníkům společná a (hranice) přesahující témata v obou jazycích a v atraktivní podobě.

Projekt je financován s podporou Evropské unie.

    

Zurück